OM OSS

TWINSITE

Den globala byggbranschen utgör mellan 10-15% av BNP i de flesta industriländer. Det finns cirka 300 miljoner anställda inom sektorn.

Byggindustrin har idag problem med hållbarhet, säkerhet och effektivitet med höga olyckstal på arbetsplatserna. Sammantaget finns en stor förbättringspotential.

Den sammanlagda besparingspotentialen med förändrat beteende och förbättrade attityder kring hälsa, säkerhet och effektivitet är enorm.

Twinsite syftar till att underlätta för byggbranschen att snabbt öka medarbetarnas kompetens och ändra beteende till det bättre.

De första Twinsite-baserade utbildningarna har levererats till hundratals byggnadsarbetare på byggen, uthyrningsdepåer och kontorslokaler i Sverige.

ACCELERERAT LÄRANDE

Twinsite har i nära samarbete med ämnesexperter från byggsektorn, utrustningstillverkare och forskare inom medicin utvecklat Twinsite Accelerated Learning Concept – Accelerat Lärande för Byggindustrin.

Vår utbildningsmodell bygger på starka pedagogiska grundprinciper som upplevelsebaserad inlärning, personligt engagemang, interaktion och kommunikation.

Välkommen till ett av våra kompetenscenter för att själv uppleva Twinsite Accelerated Training.