MOTORKAPNING

RISKBEDÖMNING OCH SÄKER HANTERING

Utbildningen har producerats i nära samarbete med tillverkare av handhållna kapverktyg för arbete i betong, stenmaterial och kakel/klinker.

Det ger en introduktion till hur man använder maskinen för att minimera risken för incidenter samt vilka säkerhetszoner som gäller.

Denna kurs ger grundläggande kunskap om motorkapning och bör kompletteras med att öva sina färdigheter i fält och därefter göra ett slutprov för certifiering.

Kursen ges i VR och avslutas med ett ett kunskapstest.

KURSINNEHÅLL
  • Säkerhetskläder
  • Välja klinga
  • Montera klingan
  • Säkert arbetsområde
  • Planera ditt arbete
  • Grundläggande teknik
  • Kast och fastklämning
FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska.

UTBILDNINGSBEVIS

Deltagaren får ett utbildningsbevis/certifikat efter genomgången kurs.

KONTAKTA MIG