LIFTSIMULATOR

KOMPLETT HELTHETSLÖSNING FÖR PRAKTISK TRÄNING

Den prisbelönta Liftsimulatorn MEWP VR Simulator från Serious Labs är en praktisk utbildningslösning som är utformad för att träna och certifiera operatörer av saxliftar, bomliftar och terränggående liftar. 

Traditionell utbildning på lift kan ofta vara kostsam för att den kräver avlysning av arbetsplatsområden för träning och tillgång till liftutrustning som egentligen skulle behövas för skarpt arbete. Där erbjuder simulatorer en bekväm lösning – operatörerna kan enkelt få tillgång till en mycket realistisk, praktiskt inriktad simulatorutbildning, när som helst och var som helst.

För att läsa mer om liftsimulatorn, besök tillverkarens hemsida:

Serious Labs MEWP VR Simulator

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska.

UTBILDNINGSBEVIS

Deltagaren får ett utbildningsbevis/certifikat efter genomgången kurs.

KONTAKTA MIG!