KVARTSDAMM

RISKER OCH PERSONLIGT SKYDD

I den här kursen får deltagaren goda kunskaper om vad kvartsdamm är och hur det uppstår, hur det påverkar kroppen, hur man kan jobba förebyggande för att minimera riskerna och även hur man ska använda personlig skyddsutrustning för att skydda sig.

KURSINNEHÅLL
 • Kvarts
 • Kvartsdamm
 • Luftvägarna
 • Lungorna
 • Alveolerna
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Gränsvärden och medicinska kontroller
 • Funktionskontroller
 • Eliminera risker
 • Begränsa risker
 • Skydda mot risker
FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska.

UTBILDNINGSBEVIS

Deltagaren får ett utbildningsbevis/certifikat efter genomgången kurs.

KONTAKTA MIG