Gimbal Immersive och ledningsgruppen för TS Learning har kommit överens om att TS Learning förvärvar Gimbal Immersive genom ett inkråmsköp för att etablera egna produktionsresurser och stärka utvecklingen av Twinsite.

Genom en riktad nyemission förvärvar grundaren av Gimbal Immersive, Anders Seton ett aktieinnehav och tillträder rollen som produktchef. Anders och hans team börjar omedelbart arbetet med att planera och utveckla Twinsites tekniska och pedagogiska plattform för snabbare distribution och effektivare leverans globalt.